Vojtech Kondrót photo 1

Vojtech Kondrót

27. 11. 1940
Bratislava
—  19. 1. 2003
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza

Autor o sebe

Zamilované papagáje mlčia. Alebo ináč: každé slovo má cenu. Báseň – telegram. (Nie ozdobný!) Posielate dlhé telegramy? (...) Stále to isté. Úporná snaha vyjadriť krajinu, v ktorej žijem, juhoslovenskú rovinu – s nepresnou geografickou presnosťou i ľudskou nepresnosťou zároveň. (To jej dejinné zázemie!) Rok čo rok sa opakujúci pokus zachytiť a zaznamenať – spomaliť, zastaviť – tie najpodstatnejšie črty ročných období krajiny i človeka v nej, či človeka a krajiny v ňom, čo najobjektívnejšie, pokiaľ sa to vôbec subjektívne dá. Je to doslova nepretržitá snaha o postihnutie duše krajiny – krajiny plnej ľudí, i keď ich nevidno. (...) Báseň ako najdlhšia možná výdrž bez dýchania pod vodou, ako čosi, čím človek ustavične prekonáva sám seba. Poézia ako presné myslenie je v rozpore s približným (každodenným) myslením.