Vojtech Kondrót photo 1

Vojtech Kondrót

27. 11. 1940
Bratislava
—  19. 1. 2003
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Vojtech KONDRÓT sa narodil 27. novembra 1940 v Bratislave. Základnú školu vychodil v Bernolákove, roku 1957 zmaturoval na gymnáziu v Senci. Potom študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Jána Amosa Komenského v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1962 rok pôsobil ako stredoškolský profesor v Tvrdošovciach, v rokoch 1963 – 1970 v Šuranoch a v rokoch 1971 – 1979 na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Ivanke pri Dunaji. V rokoch 1980 – 1986 bol redaktorom pre pôvodnú poéziu vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave a v rokoch 1986 – 1990 šéfredaktorom vydavateľstva pre deti a mládež Mladé letá v Bratislave. Potom sa vrátil k pôvodnému pedagogickému povolaniu. V rokoch 1990 – 1996 bol stredoškolským učiteľom na Tanečnom konzervatóriu v Bratislave a v rokoch 1998 – 1999 odborným pracovníkom Národného literárneho centra a od roku 2000 pracovníkom Národného osvetového centra. Zomrel 19. januára 2003 v Bratislave.