Vojtech Mihálik photo 2

Vojtech Mihálik

30. 3. 1926
Dolná Streda nad Váhom
—  3. 11. 2001
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, publicistika

Výberová bibliografia

NAVRÁTIL, Martin: Nejasné počiatky poézie Vojtecha Mihálika (V zábere). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 143.

HOLIŠ, Juraj: Tri elégie v Mihálikovom debute Anjeli. Esej. In: Vertigo, 2020, č. 2, s. 18 – 22.

ČERTÍK, Jozef: Mihálikov jemný a Bakošov ostrý prechod k socialistickému realizmu. K brožúre Valéra Mikulu: Socialistický realizumus (v slovenskej poézii) – texty a interpretácie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 68 – 74.

PRÍHODOVÁ, Edita: Navrátil, Martin: Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika. Varianty – revízie – intepretácie. In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 3, s. 280 – 285.

TOLLAROVIČ, Peter: Interpretácia básne Večer pred odchodom (Pri príležitosti schválenia návrhu na ochranu života v NR SR 28. 10. 2019). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 34 – 38.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Vojtech Mihálik: Brána). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 10.

HAJKO, Dalimír: Véjtech Mihálik: Brána (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 117 – 119.

(dt): Dizertačné práce (Martin Navrátil: Vojtech Mihálik – básnik známy i neznámy. Raná autorova tvorba). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 425 – 426.

ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 89 – 99.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 9, 10.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 308, 311.

NAVRÁTIL, Martin: Premeny Mihálikových Anjelov v čase. In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s. 78 – 84.

NAVRÁTIL, Martin: Vojtech Mihálik: Litánie loretánske a iné básne (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 10 – 11.

HOCHEL, Igor: To najlepšie z tvorby kontroverzného básnika. Vojtech Mihálik: Básnické dielo. (Retrokonfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 42 – 46.

GAVURA, Ján: Hamadov sprievodca po Mihálivom literárnom diele. Vojtech Mihálik: Básnické dielo. Retrokonfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 42 – 46.

ČÚZY, Ladislav: Vojtech Mihálik: Litánie loretánske a iné básne. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 117 – 119.

JUHÁSOVÁ, Jana: Litánie Paľa Olivu a Vojtecha Mihálika vo vzťahu k nadrealizmu. In: Verbum, roč. 30, 2009, č. 1, s. 75 – 93.

KONDRÓT, Vojtech: Posledná cesta Vojtecha Mihálika. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 110.

MIHALKOVIČ, Jozef: Niekoľko slov Vojtechovi Mihálikovi. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 109.

ŠAH: Pripomíneme si (Vojtech Mihálik). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 159.

VAVRO, Robert: Pocta Mihálikovi. In: Knižná revue, roč. VI, 22. 5. 1996, č. 10, s. 2.