Zdeněk Eis

21. 6. 1930
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, prekladateľská činnosť

Výberová bibliografia

SLÁDEČKOVÁ, Darina – EIS, Zdeněk: So Zdeňkom Eisom nielen o Dominikovi Tatarkovi. In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 6.