Zdenka Beckerová photo 1

Zdenka Beckerová

25. 3. 1951
Cheb (Česko)
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Komplexná charakteristika

Zdenka Beckerová je predovšetkým rakúskou dramatičkou a prozaičkou: v slovenčine jej zatiaľ vyšla len jedna kniha – román Za vrchom vrch, ktorého nemecká verzia vyšla už predtým v Rakúsku a poviedka Päťdňový raj v antológii Zbližovanie. Napriek tomu môžeme Beckerovú považovať aj za slovenskú spisovateľku: vo svojom diele prichádza s témou prednovembrovej emigrácie a jej román súčasne otvára aj literárne a eticky stále živú problematiku vyrovnávania sa s minulosťou, s dedičstvom umele rozdelenej povojnovej Európy. Pozadím príbehu je násilný odsun sudetských Nemcov z Československa – téma, ktorá v slovenskej literatúre nebola zatiaľ stvárnená. Autobiografické východisko tejto línie románu dáva príbehu lekárky – emigrantky Jany Horákovej dostatok autentických zážitkových východísk, ktorých dôsledky autorka dômyselne a sugestívne vkomponovala do štruktúry románového rozprávania. Ťažko definovateľný, racionálne aj ťažko postihnuteľný, no napriek tomu ustavične prítomný pocit viny za neľudskosti, ktorých hrdinka bola iba nechceným svedkom, otvára aj ďalšiu významnú líniu románu: pokus prekonať záťaž minulosti, ktorou je poznačená aj generácia Jany Horákovej. Táto tematická vrstva príbehu tým posúva Beckerovej román do stredoeurópskeho literárneho kontextu. Patrí do neho pocit straty identity v dôsledku emigrácie, profesionálna a ľudská degradácia novodobých vyhnancov či dobrovoľných odídencov z prostredia ovládaného totalitnou ideológiou do krajiny slobody za železnou oponou. Táto téma zbližuje Beckerovú s inými rakúskymi prozaičkami, ako je Valhaud Anna Mitschungová či Katarina Reisová, ktorých hrdinky tiež pátrajú po svojej rodinnej či osobnej identite a rovnako ich sprevádza pocit nezakotvenosti – tak ako to možno vnímať v ich textoch, ktoré vyšli v slovenčine, v antológii rakúskych a slovenských autoriek v knihe Zbližovanie. Krátka poviedka Beckerovej Päťdňový raj, tiež zaradená do antológie, ukazuje, že pocit straty zázemia (teraz len rodinného a citového) mladej slovenskej zdravotnej sestry v Rakúsku a trauma, ktorá v dôsledku toho rozvracia jej osobný život, patria k základným témam Beckerovej prozaickej tvorby. Súčasné intenzívne, najmä prekladateľské kontakty Zdenky Beckerovej so slovenskou literatúrou môžu v budúcnosti podstatne zmeniť jej autorský profil slovenskej prozaičky. 

Anton Baláž