Zdenka Beckerová photo 1

Zdenka Beckerová

25. 3. 1951
Cheb (Česko)
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Zdenka Beckerová – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 158 – 159.

-kz- – BECKER, Zdenka: Vtedy a teraz (rozhovor + ukážka z tvorby). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 14.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Prípad Čubírkovej je katalyzátor. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 10. 12. 2015, č. 285, s. 14.

BEŇO, Ján: Zdenka Beckerová: Holubí let. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 8, s. 76 - 77.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

FARKAŠOVÉ, Etela: Zdenka Beckerová: die Töchter der Roza Bukovská. In: Revue svetovej literatúry, roč. XLIII, 2007, č. 1, s. 156.

FARKAŠOVÁ, Etela – BECKEROVÁ, Zdenka: O domove, imigrácii a identite (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 7.

BALÁŽ, Anton – BECKEROVÁ, Zdenka: Cez slová vidíme vnútorný svet iných (Rozhovor s rakúskou spisovateľkou slovenského pôvodu). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, Spravodajca 1/2006, s. V.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

FARKAŠOVÁ, Etela: Zdenka Beckerová (nar. 25. 3. 1951 v Chebe) po absolvovaní štúdia... In: Revue svetovej literatúry, roč. XI, 2005, č. 1, s. 114.

FARKAŠOVÁ, Etela: O domovoch stratených i nových.  Zdenka Becker: Good-bye, Galina (Erzählungen). In: Knižná revue, roč. XI., 19. 9. 2001, č. 19, s. 5.

Album der slowakischen Schrifsteller 1. Bratislava: LIC 2000.

ŠKOTKA, Marian: Za životom... kniha (Zdenka Beckerová: Za vrchom vrch). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 5.

ČECHVALA, M.: V cudzine doma, či doma cudzí? In: Práca 51, 161, 12. 7. 1996.

FARKAŠOVÁ, E.: Z. Becker: Verknüpfengen. In: Revue svetovej literatúry 32, 2, 1996.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Skok cez Berg. In: Slovenská republika, víkend, 10/58, 10. 3. 1995.

VIZÁR, D.: Moja osobná téma je: Prekonať bariéru. In: Patria 1, 1992.