Zdenka Valent Belić

Zdenka Valentová-Belićová

25. 12. 1975
Bačka Palanka
Žáner:
poézia, próza
Krajina:
Srbsko

Životopis autora

Slovenský jazyk a literatúru vyštudovala na Filozofickej fakulte v Novom Sade (1994-2000). Pracovala v Mestskej knižnici v Novom Sade (2001-2012) ako vedúca oddelenia akvizície. V súčasnosti je zamestnaná v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá ako predkladateľka pre slovenský jazyk (od roku 2013). Je stálou súdnou prekladateľkou pre slovenský jazyk, členkou-spolupracovníčkou Matice srbskej (na návrh výboru Oddelenia pre literatúru) a v súčasnosti je hlavnou a zodpovednou redaktorkou mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život (od roku 2015). Pôsobila ako predsedníčka Miestneho spoločenstva v Novom Sade (2009-2012), predsedníčka Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (2013-2015), členka Národnostnej rady (2016-2018). Je podpredsedníčkou Spolku novosadských spisovateľov, členkou predstavenstva Spolku vojvodinských spisovateľov (Nový Sad), členkou Klubu nezávislých spisovateľov (Bratislava) a Združeným prekladateľov umeleckej literatúry (Belehrad).

Aktívne sa zaoberá prekladom slovenskej literatúry do srbčiny a srbskej literatúry do slovenského jazyka. Preložila vyše 30 prozaických kníh, medzi ktorými sú aj romány Rudolfa Slobodu, Dušana Dušeka, Dušana Mitanu, Moniky Kompanikovej a početných ďalších.

Píše poéziu, eseje a poviedky pre deti. Vydala dvojjazyčnú básnickú zbierku Éterizácia (Spolok slovenských spisovateľov, Grafomarketing, 2018) a básnickú zbierku po srbsky Apokrifi po Lilit (Brankovo kolo, 2020), knihu pre deti Pamätník rodiny Perlenchlipovej (Slovenské vydavateľské centrum, 2019), zbierku esejí a kritík Zvuk Eurydikiných krokov (Slovenské vydavateľské centrum, 2019). Zostavila knihu rozhovorov Imigranti u Vavilonskoj kuli  (Zavod za kulturu Vojvodine, 2017), ktorá vyšla aj po slovensky ako Imigranti v Babylonskej veži (Slovenské vydavateľské centrum, 2018).  

Redigovala a pripravila na vydanie knihu Mihala Gombára Osnivanje biblioteke u Kisaču= Zakladanie knižnice v Kysáči (2014), Katalog izdanja Gradske biblioteke u Novom Sadu (2015). Je spoluautorkou elektronického srbsko-slovenského Administratívno-právneho terminologického slovníka (2018).