Zdenko Kasáč

15. 8. 1924
Poltár
—  29. 3. 2017
Banská Bystrica
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1935 – 43 študoval na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci, 1943 – 44 na Právnickej fakulte, 1945 – 49 slovenčinu, filozofiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1945 učiteľ na meštianskej škole vo Fiľakove, 1948 – 50 pracovník Povereníctva zdravotníctva v Bratislave, 1950 prof. na gymnáziu v Lučenci. Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol r. 1952 – 53 prof. na Vyššej hospodárskej škole v Banskej Bystrici, 1953 – 55 riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy v Žarnovici, 1955 – 58 krajský školský inšpektor, 1958 – 80 a 1983 – 90 prednášal slov. literatúru 20. stor. na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, medzitým 1980 – 83 lektor slov. jazyka v Inštitúte slovanských štúdií na univerzite v Štrasburgu, od r. 1990 žije na  dôchodku v Banskej Bystrici. Literárne činný od r. 1941 v Národných novinách a v Novom rode, neskôr v Pravde, Novom slove, Eláne, Tvorbe, Slov. pohľadoch, Romboide, Slov. literatúre, v ktorých publikoval stovky recenzií, kritík, statí a štúdií o vychádzajúcich knihách, najmä básnických. Autor monografie Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945 (1974), ďalej napísal Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984), Dejiny Slovenska 5 (1985), spoločne s A. Baginom pripravil vysokoškolskú učebnicu Dejiny slovenskej literatúry 3, 1918 – 1945 (1986). Prehľad o disidentských a exilových spisovateľoch po r. 1945 podal v práci Dotvárame obraz národnej literatúry (1991), autor ďalších metodických príručiek pre stredoškolských prof. slovenčiny, spoluautor študijného materiálu Z kultúrnych dejín Slovenska (1998), zostavovateľ zborníka Anton Prídavok (1974), viacerých antológií (V čase zbraní, 1964; Slnovraty, 1974; V zápasoch a premenách, 1977; Antológia slovenskej literatúry 20. storočia, 1985 a i.), zostavil a štúdiami doplnil výbery z básnickej tvorby Š. A. Brezányho, T. H. Florina, F. Kráľa, M. Krna, A. Pockodyho, J. Raka. Spoluautor učebníc literatúry pre rozličné typy stredných škôl, autor prehľadov Povstalecká literárna tradícia (2000), Svetová literatúra 20. storočia (2001) a i.