Zlata Matláková photo 2

Zlata Matláková

1. 5. 1949
Budmerice
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Rozhovor Lenky Šafranovej so Zlatou Matlákovou. In: Vertigo, 2022, č. 2, s. 46 – 48.

TOMAŠOVIČ, Pavol: Tri živly tvorby (Rozhovor s poetkou a spisovateľkou Zlatou Matlákovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 3, s. 49 – 56.

KOŠKOVÁ, Hana: Trvalky (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 5 – 6, s. 163 – 164.

HAJKO, Dalimír: Trvalky (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 5 – 6, s. 160 – 163.

Autor neuved.: Knižná ponuka 2020 (Spolku slovenských spisovateľov, Vyd. SSS, Kultúrno-lit. akadémie a Edície mladých slov. autorov časopisu Dotyky). Poézia: Zlata Matláková: Trvalky. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 13.

Autor neuved.: ZLATA MATLÁKOVÁ (nar. 1949), Budmerice) pôsobila ako pedagogička... In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 1, s. 68.

FAKRAŠOVÁ, Etela – MATLÁKOVÁ, Zlata: Vidieť neobyčajné v obyčajnom (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 9.

ŠAH: Pripomíname si (Zlata Matláková – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 156.

ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách. Poézia: Zlata Matláková. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XI.

FARKAŠOVÁ, Etela: Subtílne i hýriace farebnosťou. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXIII, 2010, č. 25 – 26, s. 12.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVII.

HOSTOVÁ, Ivana: Vrstva ako tvorivý princíp (Zlata Matláková: Nepoznaná). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 5.

KÁNIKOVÁ, M.: Hľadať piate ročné obdobie. In: Trnavské literárne listy, 2010, s. 86 – 87.

KOŠKOVÁ, H.: Zlata Matláková: Nepoznaná. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 126, č. 7 – 8 (2010), s. 286 – 287.

MORAVČÍKOVÁ, M.: Afopoetika. In: Slovo, roč. 12, č. 24 (2010).

FORDINÁLOVÁ, E.: Slová by neboli ničím, ak by sa nestretli v básni. In: Slovenské národné noviny, roč. 23, 2009, č. 19.

HÁBOVČÍKOVÁ, B.: Kytica pred i za dverami. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXII, 2009, č. 11 – 12, s. 12.

KOŠKOVÁ, H.: Iskrivá sila imaginácie. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 125, 2009, č. 7 – 8, s. 286 – 287.

KRIŽIKA, T.: Hodvábna z orgovánku. In: Dimenzie, roč. IX, 2009, č. 1, s. 66 – 69.

MORAVČÍKOVÁ, Marta – MATLÁKOVÁ, Zlata: Nejestvujem polovičato (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 16.

ŤAPAJOVÁ, E.: O veciach všedných i zázračných. In: Knižná revue, roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 5.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIV.

BRUNCLÍK, J.: Smútok je pláštikom poézie. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXI, č. 1 – 2 (2008), s. 12.

FORDINÁLOVÁ, E.: Čakanie na kyticu. In: Slovenské národné noviny, roč. 22, č. 19 (2008).

FORDINÁLOVÁ, E.: Poézia ako rozhrešenie hriechov sveta. In: Slovenské národné noviny, roč. 22, č. 3 (2008).

JANÍK, P.: Viera v silu slova. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXI, č. 19 – 20 (2008), s. 12-13.

MORAVČÍKOVÁ, M.: Láska za dverami. In: Slovo, roč. 10, č. 18 – 19 (2008).

ŤAPAJOVÁ, Elena: Dobrého veľa nebýva. In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 8. 2008, č. 18, s. 5.

BRUNCLÍK, Jozef: Insitná poézia nádeje. Zlata Matláková: Nečakané veci (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 21. 11. 2007, č. 24, s. 5.

MORAVČÍKOVÁ, M.: Záchranná sieť blízkosti. In: Slovo, roč. 9, č. 42 (2007).

BRUNCLÍK, Jozef: „Takto to vidím ja“. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 49, č. 7 – 8 (2002/2003), s. 245 – 248.