Zlatko Benka

22. 7. 1951
Laliť, Srbsko
Žáner:
poézia, próza
Zlatko Benka gymnaziálne štúdiá absolvoval v Odžakoch, potom študoval slov. jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Bol redaktorom  študentského týždenníka Index, pôsobil ako novinár v Ľubľani v Slovinsku a v informačnom stredisku v Odžakoch, spolupracovník rozhlasu a televízie v Novom Sade, žije ako spisovateľ v slobodnom povolaní v Laliti. Výrazný predstaviteľ básnickej a prozaickej tvorby Slovákov v Juhoslávii, píšuci v slovenčine i v srbčine. Po časopiseckých začiatkoch (Nový život a i.) debutoval básnickou zbierkou v… Čítať ďalej