Zlatko Klátik

24. 1. 1922
Stará Pazova (Juhoslávia)
—  24. 8. 1990
Bratislava
Pseudonym:
Jaroslav
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež
ZLatko KLÁTIK v r. 1932 – 36 študoval na gymnáziách v Novom Sade a vo Vukovare, 1936 – 41 na učiteľskom ústave v Sombore, 1945 – 46 na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade, 1946 – 52 diaľkovo na filozofických fakultách univerzít v Belehrade a v Bratislave. R. 1941 – 43 pôsobil ako učiteľ na menšinových školách vo Velkom Središti,  Ljubnej, Lugu a v Erdeviku, 1943 – 44 sa zapojil ako  partizán do juhoslovanského… Čítať ďalej