Zora Jesenská photo 1
Foto © Anton Šmotlák (1968)

Zora Jesenská

3. 5. 1909
Martin
—  21. 12. 1972
Bratislava
Pseudonym:
E. Letričková; Neznáma čitateľka
Žáner:
literárna veda, publicistika
Zora JESENSKÁ (strýko → Janko Jesenský, brat → Fedor Jesenský), v r. 1918 – 22 študovala na gymnáziu v Martine, 1925 – 35 hru na klavíri na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. R. 1935 – 39 súkromná učiteľka hry na klavíri, 1939 – 49 pôsobila ako redaktorka časopisu Živena a edície Knihy Živeny, 1949 – 52 pracovníčka Matice slov. v Martine, súčasne 1949 – 50 vedúca rusistického prekladateľského seminára na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde 1952 – 56 pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran, od r. 1956… Čítať ďalej