Foto: Peter Procházka

Zora Prušková

9. 8. 1958
Malacky
Žáner:
literárna veda
Vyštudovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982). Od r. 1985 pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Zaoberá sa problematikou slovenskej prózy druhej polovice 20. stor., najmä tvorbou prozaikov, ktorí sa umelecky etablovali v 60. rokoch 20. storočia (V. Šikula, R. Sloboda, D. Mitana, P. Vilikovský, P. Hrúz, D. Kužel, J. Puškáš). Autorka knihy recenzií a štúdií Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky… (1994), Ako si porozumieť s literatúrou (2016),  monografie Rudolf Sloboda (2001) a i. Ako editorka pripravila… Čítať ďalej