Zora Prušková

9. 8. 1958
Malacky
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

ŠEDIVÝ, Róbert: Som prísna čitateľka. Rozhovor s literárnou vedkyňou Zorou Pruškovou. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 206 – 215.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

ŠAH: Pripomíname si v auguste: Zora Prušková – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 320.

HAJKO, Dalimír: Zora Prušková / Ako si porozumieť s literatúrou (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 115 – 116.

autor neuved.: Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414021-zora-pruskova-ako-si-porozumiet-s-literaturou/ (28. 12. 2016)

LIC: Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. (28. 12. 2016)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414021-zora-pruskova-ako-si-porozumiet-s-literaturou/

WANKEOVÁ, Jarmila: Čo priniesla Bibliotéka. (Z. Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou). In: Nové slovo, 9. 12. 2016.
http://www.noveslovo.sk/c/Co_priniesla_Biblioteka

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIV – XXVI.

NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej. Zora Prušková: Rudolf Sloboda. (Recenzia).  In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 6, s. 44 – 47 (pokrač. v ďalšom čísle).

MATEJOV, Radoslav: So Slobodom uprostred. Zora Prušková: Rudolf Sloboda (Životaschopné Váhy). In: Knižná revue, roč. XII., 23. 1. 2002, č. 2, s. 3.