Zuza Cigánová photo 1

Zuza Cigánová

23. 6. 1947
Bratislava
Žáner:
dráma, próza

Výberová bibliografia

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Zuzana Cigánová: Šampanské, káva, pivo, Špaky v tŕní a Aksál). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 10.

ŠAH: Zuzana Cigánová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 159.

(bbg), (kh), (II), (mk), (rk): Prekvapujúce finále Anasoft litera 2017. In: Sme, roč. 25, 7. 4. 2017, č. 82, príl. Magazín o knihách, s. X – XI.

BAKOŠOVÁ HLAVENKOVÁ, Zuzana: O herečke Z. C. In: Čas činohry našich čias. Teatrologické štúdie 1990 – 2014. Bratislava : Vysoká škola múzických umení 2014, s. 408 – 413.
http://www.vsmu.sk/resources/2014_skripta/bakosova_cas_cinohry_nasich_cias_ebook.pdf

KRAVÁRIK, Peter: Sedem viet o siedmich knihách. (Zuza Cigánová: Špaky v tŕní.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 120 – 121.

REYNOLDS, Andrea: Silná presladená káva. In: Rak – revue aktuálnej kultúry,  roč. 18, 2013, č. 18, s.  49 – 50.

-r-: Zápisky z festivalu. In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 2.

TARANENKOVÁ, Ivana. Nalaďte sa na svojráznu romancu. In Pravda – príloha Víkend, 31. 8. 2013, roč. 23, č. 225, s. 34. http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/293294-naladte-sa-na-svojraznu-romancu/

VAĽKOVÁ, Ivana: Nedopalky. In: Romboid, roč. 58, 2013, č. 1, s. 76 – 78.
http://romboid.eu/attachments/article/43/romboid1-2013-text-tlac.pdf

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 12.

MIŠÁK, Peter: Veľa pravdy, štipka snov (Zuza Cigánová: Špaky v tŕní). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 3. 10. 2012, č. 20, s. 4.

MRÁZ, Peter: Hra ako sebarealizácia. In: Knižná revue, roč. XXII, 5. 9. 2012, č. 18, s. 19.

TARANENKOVÁ, Ivana: Niekoľko momentiek z aktuálnej slovenskej prózy. In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008. Zostavila Ľubica Somolayová. - Bratislava : Ars Poetica, 2009, s. 31 – 42.

PRIBYLINCOVÁ, Barbara: Zuza Cigánová Šampanské, káva, pivo. In: Dotyky, roč. XX, 2008, č. 3, s. 66.

BŽOCH, Jozef: Próza, ktorú je radosť rozpletať. In: Sme, 29. 2. 2008.
http://www.sme.sk/c/3753398/proza-ktoru-jeradost-rozpletat.html

JABLONOVSKÝ, Fero: Káva so smotanou a šálka čaju. In: Rak – revue aktuálnej kultúry, roč. 13, 2008, č. 7, s. 39 – 40.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin, Literárne informačné centrum – Slovenská národná knižnica 2008.

BLÁŽ, Ireney: Stretnutie medzi riadkami... Zuzana Cigánová: K + K alebo naša etuda. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 123 – 124.