Zuzana Csontosová

Žáner:
esej, pre deti a mládež
Rodné meno:
Šedíková

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Detstvo a dospievanie v žánrových, tematických a hodnotových variáciách (Pohľady do pôvodnej prózy 2018. 1. časť). In: Bibiana, roč. XXVI, 2019, č. 2, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 6 – 7.

KAMPF, Vladimír: Kde bolo tam bolo. (rozhovor). In: Život, 22. 12. 2018, č. 51 – 52.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 25.

COSCULLUELA, Veronika: Zuzana Csontosová: Najmocnejšie kúzlo (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 14. 5. 2014, č. 10, s. 5.