Zuzana Hurtajová

27. 11. 1950
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Žáner:
literárna veda, próza

Životopis autora

Prof. PhDr. Zuzana HURTAJOVÁ, CSc. (1950) po skončení vysokoškolského štúdia slovenského a anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1974) pracovala ako stredoškolská profesorka na Gymnáziu Párovská ul. v Nitre (1974-1978). V ďalších rokoch prednášala a viedla semináre na katedrách slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (1978-2009), na Univerzite sv. Cyrila  Metoda v Trnave (2009-2012) a pôsobila aj ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade v Srbsku (1999-2003, 2005-2009). Od vysokoškolských štúdií sa venuje výskumu staršej slovenskej literatúry, teórii prekladu starších literárnych textov a prekladom i analýze zábavnej prózy staršej európskej proveniencie vydávanej v minulých storočiach v slovenskom uhorskom prostredí ako populárne čítanie. Výsledkom jej vedecko-výskumných a popularizačných aktivít sú okrem štúdií a odborných článkov knižné publikácie Utešené, zábavné, ale i príkladné rytierske príbehy (Bratislava, Tatran 1980), Doktor Faust  (Bratislava, Tatran 1985), Kratochvíľne, úsmevné, ale i príkladné šibalské príbehy (Bratislava, Tatran 1988), Život, skutky a rozhovory ohavného Ezopa, ktorý bol znamenitý mudrc a vychýrený bájkar, a čo všetko kratochvíľne navyčíňal  (Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1997), Kratochvíľna história o krásnej panne Magelone z Neapola, kráľovskej dcére, a o udatnom rytierovi Petrovi z Provensálska, synovi znamenitého grófa  (Bratislava, Tatran 2008), Rytierske príbehy/Utešené, zábavné, ale aj podivné rytierske histórie (Báčsky Petrovec, Slovenské vydavateľské centrum 2012) a Legendy v knižkách ľudového čítania v slovenskom uhorskom prostredí (Nitra, Garmond 2017).