Zuzana Husárová photo 1

Zuzana Husárová

19. 4. 1983
Malacky
Žáner:
literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

KLADEKOVÁ, Laura: Rozhovor Laury Kladekovej so Zuzanou Husárovou. In: Vertigo, 2021, č. 3, s. 24 – 26.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

POPOVIČOVÁ, Alexandra: Elektronická literatúra – nielen elektronická, ale aj literatúra. O možnostiach literárnovednej analýzy digitálnych literárnych textov na príklade BA-Tale Zuzany Husárovej a Ľubomíra Panáka. In: VLNA, roč. XX, 2018, č. 74, s. 8 – 30.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

KOSTINCOVÁ, Jana: Slovo – sound – pohyb – transmedia: poezie Zuzany Husárové. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 87 – 93.

ZITOVÁ, Katarína: Návrat k tradícii (Slovenské básnické debuty 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 10.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 2 – 3.

HOSTOVÁ, Ivana: Má Husárová Filip(a)?. Poznámky k súčasnej mediálnej poézii. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 9 – 10, s. 82 – 87.

BLŠŤÁKOVÁ, Petra: Keď sa slová miešajú ako myšlienky. (Zuzana Husárová – Ľubomír Panák: Ba-Tale – recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 114 – 116.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.