Zuzana Husárová photo 1

Zuzana Husárová

19. 4. 1983
Malacky
Žáner:
literárna veda, poézia

Životopis autora

Zuzana Husárová je literárna vedkyňa, poetka a pedagogička. Prednáša americkú literatúru a kreatívne písanie cez nové médiá na Univerzite Komenského v Bratislave a elektronickú literatúru na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií, na interaktívnych literárnych projektoch spolupracuje s Ľubomírom Panákom. Debutovala knihou vizuálnej poézie liminal (v anglickom jazyku 2012, v slovenskom jazyku 2013), ktorá je súčasťou transmediálneho projektu, na ktorom spolupracuje s vizuálnou umelkyňou Amaliou Roxanou Filip (www.liminal.name). Druhá kniha vizuálnej poézie lucent (2013) je taktiež súčasťou projektu s Amaliou Roxanou Filip, do ktorého patria okrem knihy aj zvuková poézia a živé performancie. Je jednou z autorov multimediálneho predstavenia Skúmanie javov, spolu s Bogumiłou Suwarou editovala teoretickú knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre (2012) a s Martinom Solotrukom edituje projekt European Poetry Forum. V roku 2011 získala Fulbright štipendium pre výskum a akademicky pôsobila na Massachusetts Institute of Technology na oddelení Writing and Humanistic Studies v Cambridge, USA. Momentálne pôsobí ako zodpovedná redaktorka časopisu Glosolália. Najnovšími projektami sú Liza Gennart, neurónová sieť, ktorá píše poéziu (s Ľubomírom Panákom), zvuková performancia Energia: spánok a poetické písanie Hypomnemata. Viac na: zuz.husarova.net.