Zuzana Kákošová

16. 4. 1954
Bratislava
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Zuzana Kákošová – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 157 – 158.

RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 477 – 480.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 33.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIV.

MRÁZ, Peter: Zuzana Kákošová: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry. In: Knižná revue, roč. XX, 27. 10. 2010, č. 22, s.  3.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

VLNKA, Jaroslav: Igor Hochel – Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová: Slovenská literatúra po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 3.

-rm-: Pred prijímačkami na vysokú školu (Ladislav  Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová: Panoráma slovenskej literatúry III). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 11.

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Pre študentov a priateľov slovenskej literatúry. Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I. (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 110 – 112.

-mat-: Pragmatická panoráma (Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

VALENTOVÁ, Mária: Hodnoty starej literatúry. Zuzana Kákošová: Kapitoly zo slovenskej literatúry: Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 7 – 8, s. 108 – 109