Zuzana Široká photo 1

Zuzana Široká

14. 3. 1979
Rožňava
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 110.