Zuzana Šmatláková photo 1

Zuzana Šmatláková

Oponice
Žáner:
pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

VOJTUŠOVÁ, Adela: Za až tak veľa to nestálo. In: Rozum, roč. III. č.5 - jún/2021, s. 38. 

ČÚZY, Ladislav: Zuzana Šmatláková. Nič sa nestalo, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 160 – 162.

GAHÉROVÁ, Vladimíra: ZUZANA ŠMATLÁKOVÁ: Dajte postave do rúk mobil a začnú sa diať veci. Rozhovor. In: Rozum, roč. III, apríl 2021, č. 3, s. 20 – 22.

BARBORÍK, Vladimír: Tichý hlas vnímavým a trpezlivým (Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 127 – 129.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Zuzana Šmatláková: Exit (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 18. 9. 2013, č. 19, s. 5.

RÁCOVÁ, Veronika: Panoptikum výnimočnosti i banalít (Slovenská debutová próza 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 18.

VLNKA, Jaroslav: Zuzana Šmatláková: Exit. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 124 – 126.