Zuzana Uličianska

Košice

Životopis autora

Zuzana ULIČIANSKA absolvovala Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, študovala politológiu a kulturológiu na Birbeck College v Londýne. Od r. 2004 pracuje ako redaktorka spravodajstva v denníku Sme. Autorka hier s tematikou sveta žien a mužov (Dvadsaťpäť divadelných cvičení, 1994). Viaceré rozhlasové hry boli naštudované v zahraničných rozhlasových štúdiách (Ak bude pekne, pôjdeme von, 1991; Rádio Labyrint, 1992; Myš, 1997; Citová zmes, 1999; Para, 2004; Za vodou, 2006 a i.). Venuje sa tiež divadelnej kritike a kultúrnej publicistike.