Zuzana Zemaníková

16. 2. 1948
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, pre deti a mládež
Zuzana ZEMANÍKOVÁ, obč. m. Mária Moravčíková, manžel → Štefan Moravčík. R. 1963 – 66 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1966 – 68 medicínu, 1969 – 73 knihovedu a sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1969 – 85 pracovala ako knihovníčka v Univ. knižnici, od 1986 spisovateľka v slobodnom povolaní v Bratislave. Rozprávky pre deti uverejňovala v detských časopisoch a v Slov. rozhlase v podobe… Čítať ďalej