Knižná revue

O časopise

Mesačník o nových knihách a súčasnej literatúre určený čitateľskej verejnosti, vydavateľom, kníhkupcom a pracovníkom knižníc.

ISSN 1336-247X.

Sociálne siete:

Facebook: @casopiskniznarevue

Instagram: @kniznarevue