Slniečko

Distribúcia a predplatné

Slniečko naďalej rozširuje predovšetkým firma ARES spol. s r.o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava, tel.č. 02/ 4341 4665
a MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s., Bratislava.

Internetová objednávka časopisu Slniečko od distribútora

 

Periodicita: 

mesačník, vychádza 10 x ročne okrem júla a augusta

Tlačí: 
KASICO, a.s.

Jozefa Hagaru 9

831 06 Bratislava