Slniečko

Distribúcia a predplatné

Periodicita:
mesačník, vychádza 10 x ročne okrem júla a augusta

Tlačí: 
Dolis s.r.o. Bratislava

Rozširuje: 
firma ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.č. 02/ 4341 4665 a MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s., Bratislava.

Internetová objednávka časopisu Slniečko