Slniečko

Distribúcia a predplatné

Časopisy Knižná revue, Slniečko aj knihy z vydavateľstva LIC si počas obmedzenej dostupnosti v časoch krízových nariadení môžete objednať aj na krevue@litcentrum.sk, distribucialic@litcentrum.sk alebo slniecko@litcentrum.sk. 

Slniečko naďalej rozširuje predovšetkým firma ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.č. 02/ 4341 4665 a MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s., Bratislava.

Internetová objednávka časopisu Slniečko od distribútora

 

Periodicita: 

mesačník, vychádza 10 x ročne okrem júla a augusta

Tlačí: 
printio, s.r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina