Slovak Literary Review

Slovak Literary Review je časopis, ktorý už od novembra roku 1996 približuje slovenskú literatúru a jej tvorcov vydavateľom, lektorom, prekladateľom, vysokoškolským pedagógom na katedrách slavistiky v zahraničí, organizátorom literárnych podujatí a čitateľom na celom svete. Vychádzal v Národnom literárnom centre (od leta 1999 v Literárnom informačnom centre). V niektorých číslach sa predstavili spisovateľské organizácie a slovenské vydavateľstvá, ako aj významní autori a prekladatelia.  Na pridávaní archívu Slniečka pracujeme.… Čítať ďalej
Neboli nájdené žiadne čísla časopisu.