1. ročník literárnej súťaže v tvorbe poézie pre deti

Veršopinkanie vyhlasujú Literárne informačné centrum a časopis Slniečko.

Umelecký časopis Slniečko už desiatky rokov prináša mladým čitateľom a čitateľkám kvalitný pozaický, vzdelávací, ale aj poetický obsah. Nová súťaž Veršopinkanie má za úlohu povzbudiť etablovaných aj nových autorov a autorky, aby napísali novú pôvodnú poéziu pre deti.

Zaslané básne bude hodnotiť odborná porota. Vybrané práce budú publikované v časopise Slniečko. Víťazné práce budú honorované nasledovne:
1. miesto: 300 Eur
2. miesto: 200 Eur
3. miesto: 100 Eur

Odborná porota vyberie držiteľov prémií, ktorí získajú knižné ceny. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Propozície súťaže a prihlasovací formulár nájdete na tomto dokaze.