100 kníh Tatra banky

Pod heslom ,,Sme hrdí, že vám pomáhame stať sa lepšími” realizuje Tatra banka myšlienku vydavateľa Kolomana Kertésza Bagalu, aby sa knihy slovenských autorov dostali k čitateľom. K. K. Bagala sa už trinásť rokov venuje vydávaniu slovenskej pôvodnej tvorby, čo je nielen záslužná činnosť, ale aj veľmi rizikové podnikanie. Východisko z neho sa pokúšajú nájsť spojením vydavateľskej cieľavedomosti a bankárskej veľkorysosti. Tatra banka kúpila 100 titulov našich autorov z Bagalovho Vydavateľstva L. C. A. a venuje ich miestnym knižniciam v 34 okresných a malých slovenských mestách. Odovzdanie knižného daru bude vždy sprevádzať beseda so spisovateľmi v knižniciach. Zároveň s prezentáciou tohto projektu predstavili 15. novembra v bratislavskom Véčku knižku Tomáša JANOVICA Je taký s ilustráciami Dušana POLAKOVIČA a spomienky Kornela FÖLDVÁRIHO na J. Satinského a M. Lasicu Svet pre dvoch. Projekt 100 kníh Tatra banky odštartoval hneď nasledujúci deň v Podunajskej knižnici v Komárne besedou so spisovateľmi Tomášom JANOVICOM, Danielou KAPITÁŇOVOU a Kornelom FÖLDVÁRIM.

–báb–