V pondelok 14. marca pripravili Štátna vedecká knižnica a Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici stretnutie venované spomienke na spisovateľa Jána Bodenka. Podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia sa nieslo v duchu spomienok na výnimočného autora. Do súkromia Jána Boden ka nazrela Vilma Makovická, autorov prínos do literatúry priblížili Brigita Šimonová, Jana Borgu ľová, Katarína Červenáková, literatúru pre deti a mládež začínajúca autorka Mária Vanková. Program dotvorila prezentácia fotodokumentácie zo života autora, ako aj zostrih z filmu Skalní v ofsajde, ktorý bol nakrútený podľa satirického románu Jána Bodenka Katastrofa.