13. komnata Martina Kukučína v Červenom raku

V rámci Bratislavského kultúrneho leta Literárne informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave usporiadali dňa 13. júla 2010 o 17.00 hod. literárne popoludnie v letnej čitárni Červený rak, zasvätené Martinovi Kukučínovi.

Rok 2010  je kukučínovským rokom, v ktorom si  pripomíname 150. výročie narodenia Martina Kukučína, spisovateľa, lekára a mysliteľa. Majster Kukučín bol zapísaný do kalendára kultúrnych výročí UNESCO. Podujatia v rámci celého kukučínovského roka, ktoré pripravuje LIC, majú názov Hviezda Kukučín podľa asteroidu 23444, pomenovaného podľa jeho mena. Planétku objavil slovenský astronóm Milan Antal 5. októbra 1986 na observatóriu Toruń-Piwnice v Poľsku.

kukučínova fotografia s pohárom a ružou

 

Podujatie otvoril riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Juraj Šebesta. Dialóg o Kukučínovom živote a diele viedli spisovateľka Dana Podracká a vysokoškolský pedagóg, šéfredaktor časopisu Slniečko a literárnej revue Bibiana, časopisu o umení pre deti a mládež, popredný znalec nielen detskej duše, ale aj dejín slovenskej literatúry, medzi iným autor Dejín slovenskej literatúry pre deti a mládež, prof. Ondrej Sliacky. Na klavíri hral profesor konzervatória, pedagóg Peter Tarkay. Spievala konzervatoristka Kristína Flídrová.

O podujatie bol veľký záujem verejnosti. V priestoroch letnej čitárne bola prezentovaná aj výstava Hviezda Kukučín, ktorá na štyroch paneloch zachytáva uzlové body Kukučínovho života a jeho pôsobenia v Jasenovej, Prahe, na Brači a v Punta Arenas. Návštevníci podujatia obdržali brožúru o živote a diele slovenského spisovateľa, aby si pripomínali jeho odkaz, ktorý by sa dal zhrnúť do myšlienky: „Neprotivenie sa dobru“ v zmysle duchovného pozdvihovania národa i seba ako osobnosti, podieľajúcej sa na kultúrnom obcovaní spoločenstva.

 

Juraj Šebesta Dana Podracká, Ondrej Sliacky Dana Podracká, Ondrej Sliacky Publikum
Kristína Flídrová, Peter Tarkay Ľudia si prezerajú panely o Kukučínovi Ondreja Sliackeho spovedá redaktorka TA3 Publikum 2