14 ostrých (poviedok) ...alebo

...dávame mu čaro/ naviac okrem toho/ čo je samo v ňom....

Refrén úvodnej piesne hudobnej skupiny Dlhé diely, ktorý znel na Literárnych revoch Dada Nagya pri príležitosti krstu knihy Slovenská čítanka alebo 14 ostrých v kníhkupectve Panta Rhei v Auparku v piatok 15. 4. akoby naznačil podstatu prezentovaného projektu, a to že dobré slovenské poviedky v dobrom českom vydavateľskom šate získavajú čaro „navyše“. Iniciatíva na vydanie knihy vyšla zo strany českého vydavateľa Joachima Dvořáka z pražského vydavateľstva Labyrint (ide o 4. knihu v  edícii Gutenbergových čítaniek, v ktorej už sú na svete dvojjazyčné čítanky francúzska, britská, africká) a projekt sa rodil v úzkej spolupráci s vydavateľstvom L.C.A. Preto poviedky slovenských autorov vybral, zostavil a ku každému autorovi fundovanú charakteristiku napísal znalec „krowiakovskej generácie“ Kornel Földvári. Ilustrovania portrétov autorov sa skvelo zmocnil Jozef Danglár Gertli. Kniha vyšla s finančnou podporou Komisie SLOLIA Literárneho informačného centra a našťastie nie je dvojjazyčná. Humorne ladený krst za účasti viacerých autorov a českého vydavateľa, ktorý dokázal, že perfektne zvláda slovenčinu,  bol určite príjemným ukončením piatočného dňa.

-jp-