Nad týmto paradoxom by sa autor knižnej novinky Jonáš Záborský možno ani nečudoval, veď na rozpory bol zvyknutý, ale určite by sa tešil z takého darčeka k 200. výročiu svojho narodenia (3. februára 1812). Vydavateľstvo Slovart vydaním jeho Dejín kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových vstúpilo do dejín, keď dielo po takmer 140  rokoch od jeho vzniku prvý raz sprístupnilo čitateľom. Zásluhu na objavení rukopisu má mladý literárny historik Timotej Kubiš, ktorý ho doslovne prepísal, čo vo vytlačenej podobe predstavuje úctyhodných 736  strán. Knihu za prítomnosti editora, riaditeľa Vydavateľstva Slovart Juraja Hegera a historika Viliama Kratochvíla predstavili verejnosti 11.  apríla v  bratislavskom Artfore. V  rozhovore s  moderátorom podujatia Viktorom Suchým Timotej Kubiš povedal, že podnetom pustiť sa do takej mravčej práce, ktorá mu trvala päť rokov, bola jednak Tajovského poviedka o hľadaní Záborského rukopisov, ale najmä spomienka na Stanislava Šmatláka, ktorý mu zaujímavo rozprával o tom, ako prepisoval Hviezdoslavove rukopisy.