Biblioglosár

Ken Follett: Kavky

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Hviezdoslav Herman

Anglický spisovateľ načrel v románe Kavky do obdobia 2. svetovej vojny, presnejšie do obdobia pred začatím invázie spojeneckých armád na francúzske pobrežie. Z histórie si vybral postavu britskej kuriérky, ktorá pôsobila v odbojovom hnutí vo Francúzsku. Dej napínavého románu zahŕňa desať dní na prelome mája a júna 1944, keď sa blíži deň D a Nemci sa horúčkovito pripravujú na obranu. Britská agentka Felicity ,,Flick“ Clairetová, známa ako Leopardica, si uvedomila, že dôležitým strategickým cieľom je vyradenie najväčšej telefónnej ústredne vo Francúzsku, ktorú využíva okupačná armáda na spojenie s Berlínom. Zorganizuje s manželom Michelom útok na zámok v Sainte-Cécile, kde sa ústredňa nachádza. Prvý útok sa nevydarí a odbojová skupina už nie je schopná akcie. Nová skupina – šesť žien – sa formuje v Londýne. Ich výcvik v školiacom stredisku i strastiplná cesta do cieľa, kde hrozí nebezpečie odhalenia zo strany gestapa, je plná zvratov a nečakaných udalostí. Realizácia akcie si vyžaduje od Flick neobyčajnú pozornosť, rýchlu reakciu a neustálu zmenu plánu.

-lč-

Biblia pre maličkých

Bratislava, SPN – Mladé letá 2004

  Kniha slúži na zoznámenie s Bibliou, vytvára predpoklady pre náboženské cítenie, zároveň najmenším deťom predstavuje koncepciu sveta založenú na Bohu. Tvorí ju len zopár ilustračne bohatých strán a niečo cez desiatku vybraných biblických textov, takže jej ťažisko nespočíva v informáciách, skôr v názornosti výrazu, v prezentačnej sile niektorých závažných udalostí Starého a Nového zákona, či už je to stvorenie sveta, príbeh o Babylonskej veži, o Jonášovi a veľrybe alebo o malom Ježišovi v chráme. Určite je to pre deti vhodný výchovno-morálny vstup do medziľudských vzťahov i vzťahov k svetu, a zaiste aj pekný čitateľský začiatok, ktorý si môže nájsť trebárs pokračovanie v dávnejšie vydanej Biblii pre mladých (SPN – Mladé letá) alebo v Ilustrovanej Biblii (Vydavateľstvo Príroda) z roku 2001.

Karin Lászlová: Stopami vašich zážitkov

Bratislava, Epos 2004

  Sedem poviedok známej novinárky a spisovateľky, podobne ako predchádzajúce diela, námetovo čerpá zo skutočnosti, z prostredia obyčajných ľudí, ich problémov a radostí. Autorka hovorí, že v knihe ponúka „príbehy šťastia a nešťastia, radosti i bolesti, slasti aj strasti, ktoré sú nerozlučne späté s naším pozemským bytím“. Ukážkou je napríklad štvrtá poviedka V zajatí pokušenia, v ktorej sa chce z unaveného dlhoročného vzťahu k manželovi vymaniť verná, vitálna a zanedbávaná Perla. Podnikne preto v provokačnom oblečení vychádzku do mesta, kde jej otvorene vyzná lásku mladý hudobník. Dobrodružstvo o zdvíhaní ženského sebavedomia ukončí Karin Lászlová so šarmom a vtipom, teda: čo sa zdvihne, neskôr klesne.

-rm-