Biblioglosár

Atlas sveta pre deti

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Jana Brožíková

Kniha zodpovedá hravou úpravou a farebnou vynachádzavosťou detskému čitateľovi. Po úvodných všeobecných kapitolách nasleduje rad kapitol tematicky orientovaných na jednotlivé svetadiely. Ich prezentácia na dvojstranách s kreslenými a zjednodušenými mapami, s obrázkami prírodnej, poľnohospodárskej, priemyselnej alebo architektonickej dominanty daných oblastí a s krátkymi vloženými textami o dôležitých faktoch zaujme na prvý pohľad, pritom neunaví presilou množstva informácií. Tento atlas veľmi citlivo vystihol hranicu detskej vnímavosti: deti v ňom dostávajú adekvátnu porciu geografických vedomostí, ktoré môžu neskôr rozvíjať napríklad nedávno vydaným Atlasom sveta pre školákov (SPN – Mladé letá).

Erich Maria Remarque: Miluj blížneho svojho

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2004

Preklad Mária Vilikovská

Spoločenský román s kritickými prvkami je charakteristickým umeleckým výrazom autora, ktorý patrí medzi veľkých inšpirátorov modernej prózy. Svetovú slávu získal knihou Na západe nič nové a vcelku ňou aj určil svoje tematické smerovanie. Vojna a jej odraz v človeku, hrôza z utrpenia a neexistencie, to sú stabilné námetové prvky Remarqueovho rozprávania. Pre jeho postavy znamenajú ťaživú voľbou medzi sebazáchovným aktom a etikou spolupatričnosti v prostredí deformovanom smrťou a nenávisťou. Takáto dilema stojí aj pred mladým Ludwigom Kernom v románe Miluj blížneho svojho.

Kevin Todeschi: Edgar Cayce. Duchovní probuzení

Bratislava, Eko-konzult 2004

Todeschi sa zameral na Cayceho prednášky o kresťanskej vierouke, v ktorých radí, ako sa duchovne prebudiť a stať sa tak lepším a láskyplnejším človekom. Na rozdiel od vykladača Johna Van Aukena však napríklad nespomína, že ak Cayce hovoril o Bohu, hovoril vlastne o tvorivých silách, prírode či silách samého života. Text je aj častejšie poprekladaný citátmi z Biblie. Todeschi sa nevyhol ani témam, ktoré nie sú pre kresťanskú vierouku typické. Ide o reinkarnáciu či chápanie náboženstva len ako formy na spoznanie Boha, nie cieľa či jediného správneho spôsobu existencie. Ide o paradox vo výklade Cayceho: v jednej zo svojich kníh radí začať od seba (aj zmenou stravy), v tejto zas odporúča v prvom rade milovať Boha, pretože až láska k Bohu nás privedie k láske k iným i k nám samým. Jedine tým si pomôžeme.

-rm-–ind–