Biblioglosár

Jenny Dale: Dvojnásobné trápenie

Bratislava, SPN – Mladé letá 2004

Preklad Tamara Chovanová

Séria príbehov o psoch najrozličnejších plemien a o rodine Parkerovcov, ktorá na Kráľovskej ulici vedie psí hotel s útulkom, si už nepochybne získala svoje skalné publikum i na Slovensku. Šiesty príbeh je dynamicky a priam detektívne vyakcentovaným dobrodružstvom, ktoré prežijú ratolesti Boba Parkera, Neil a Kate. Nejde tu však o nič menšie ako o obranu zdravého vzťahu k životu, o boj za spravodlivosť a čistotu vzťahov medzi ľuďmi a živými tvormi. Psí hotel totiž nastavuje svoje svedomité zrkadielko práve veciam, ktoré nepridávajú na cti ani majiteľom, ktorí svojou prehnanou láskou deformujú psí život, ani nezodpovedným kapricióznym milovníkom zvierat. Psia hliadka je tu však na to, aby tieto bytostné psie otázky nielen nastoľovala, ale ich aj riešila. Pravdaže, stratení rozmaznanci sa napokon nájdu skôr, než sa ich zazobaní majitelia vrátia z dovolenky, a konečne sa nájde aj dôveryhodný majiteľ pre nechceného psíka, teda skôr než by ho museli podľa litery zákona utratiť. Lenže celému tomuto šťastnému rozuzleniu príbehu predchádzalo úprimné detské zaujatie, nezištná obetavosť a vynachádzavosť. A v tom je vlastne príťažlivo podaná morálna lekcia knižky nielen mladým čitateľom.       

Michael Moore: Hlúpi bieli muži... a ďalšie chabé zdôvodnenia stavu národa

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Soňa Uličná

Kniha Hlúpi bieli muži si rýchlo získala čitateľov po celom svete a stala sa jednou z najčítanejších kníh súčasnosti. Je okrem iného dôkazom, že akákoľvek pestrofarebná jednofarebnosť, ktorou sa dnes vyznačuje drvivá väčšina tlačeného a inak medializovaného slova, nemôže nahradiť svojbytný pohľad, autorskú vervu či zaujatú výpoveď o stave takých vecí, akou je povedzme pravda. Moorova kniha sa nebojí subjektivizmu, ktorý vrhá nové svetlo na nepriehľadnú hladinu spoločenského vedomia o spoločnosti, ktorá sa priam majstrovsky naučila skrývať za pluralitu, slobodu a demokraciu. Subjektivizmus tejto knihy sa však opiera o všeobecne i menej známe fakty a usiluje sa premeniť bezkonfliktnú názorovú bezradnosť na jasný racionálny postoj zodpovedného občana k fenoménom, ktoré dnes určujú tvár i tvar sveta. Pre Moora sú takýmto fenoménom predovšetkým súčasné Spojené štáty: veľmoc, vzor demokracie, domicil občana, idyla konzumného blahobytu. V jeho interpretácii je všetko ináč: voľby sú fraškou trikov, chýrečné vlastenectvo deficitným poznaním, rovnosť šancí karikatúrou moci a ignoranciou chudoby. V každom prípade, Amerika M. Moora je celkom iná ako Amerika priemerne amerického Američana.    

-ah-