3 otázky pre  Milana Richtera

Anjel s čiernymi krídlami je výber z poézie Milana Richtera, ktorý predstavili 19. januára v Tel Avive a 23. januára v Kfar Masaryk. V Izraeli si teda básne slovenského spisovateľa čítajú po hebrejsky vôbec prvý raz. Zbierku prebásnil Tuvia Rúbner.

* V Izraeli prvýkrát vyšiel preklad slovenského básnika. Ako sa Tuvia Riibner dostal k vašej zbierke?

Ide vlastne o výber z mojej doterajšej básnickej tvorby. Tuvia Rúbner je bratislavský rodák, žije od r. 1941 v Izraeli (ktorý bol do r. 1948 Palestínou) a patrí tam k najvýznamnejším súčasným básnikom. Poznáme sa takmer 10 rokov, Tu-viove verše som predstavil na Slovensku viac ráz, knižne vyšli pod názvom Pamäť popola. Výber z mojej poézie vznikal postupne, prekladatel'ovi som dal k dispozícii aj preklady do nemčiny (jeho materčiny) a angličtiny. Ťažiskom knihy su síce básne na motívy holokaustu a židovského osudu, no nechýbajú ani erotické, ľúbostné a antirežimné verše.

* Čo vedia v Izraeli o slovenskej literatúre?

Nevedia toho vel'a. Niektorí poznajú romány Ladislava Mňačka, ktorý istý čas v tejto krajine žil, istý okruh ľudí pozná Leopolda Laholu a jeho filmy. Ovel'a viac vedia o Slovensku ako krajine, odkial' pochádzal Alexander Dubček, ktorého majú v Izraeli vo veľkej úcte.

* Ako vyzerala prezentácia vašej knihy v Tel Avive a ako ju prijali?

Vd'aka Literárnemu informačnému centru v Bratislave som mohol v Izraeli "uviest' do života" svoju knihu Anjel s čiernymi krídlami. Vydavatel'ka L. Tzivoniová usporiadala prezentáciu v prednáškovej sále Levinského pedagogickej fakulty, kde zazneli aj dva referáty tamojších pedagógov o štýle, irónii, humore, metafore či jej absencii v mojej poézii a prednáška o dejinách slovenských Židov. Spolu s Rúbnerom sme prečítali niekol'ko básní a ja som potom vpisoval venovania do desiatok výtlačkov novovyjdenej knihy. Myslím, že môjho Anjela prijali vel'mi pozitívne nielen intelektuáli, ale aj radoví čitatelia, napr. naši krajania. Mňa prijali možno s ešte väčšou zvedavost'ou: pozývali ma na večere a obedy, kde boli prítomní izraelskí spisovatelia a novinári, a neobyčajnej starostlivosti a ochoty sa mi dostalo od nášho vel'vyslanca Milana Dubčeka, ktorý tiež prehovoril na prezentácii v Tel Avive. Dojemné bolo aj stretnutie s krajanmi v kibuci Kfar Masaryk ned'aleko mesta Haify.

 (jen)

(Knihy, Pravda 4. 2. 2006)