3. ročník ankety Kniha roka PSK 2019

Prešovský samosprávny kraj, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatská knižnica v Humennom, Podtatranská knižnica v Poprade, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Podduklianska knižnica v Svidníku, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Knižnica Jána Henkela v Levoči vyhlasujú 3. ročník čitateľskej súťaže

 

Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2019

 

Nominácia kníh

- Knihy, ktoré boli vydané v roku 2019 a sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

- Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.

- Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.

- Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

 

Predkladatelia nominovaných kníh (čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh) jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.

 

Termín odovzdania nominácií je do 2. februára 2020. Nominácia bude akceptovaná len s dodanou nominovanou knihou. Ostatné informácie na www.kniznica-poh.sk.