30. ročník európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2010

Členovia trnavského klubu Fórum humoristov

na 30. ročníku európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2010

Pozvanie naň prijali najlepší slovenskí humoristi, satirici, recesisti. Počas štyroch dní (26. – 29. augusta 2010) vystúpilo 290 umelcov, nechýbali medzi nimi ani trnavskí autori z klubu Fórum humoristov. Klub vznikol z iniciatívy autorov, bývalých redaktorov, karikaturistov alebo prispievateľov už zaniknutého humoristicko-satirického časopisu Roháč a pracuje už druhý rok pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Hlásia sa k nemu aj ďalší autori, ktorí sa môžu pochváliť vydanými knižnými zbierkami.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravuje s renomovanými humoristami zaujímavé programy a stretnutia pod názvom Rodinné balenie. V programe vystupujú osobnosti, ktorých spájajú rodinné vzťahy alebo záľuby a záujmy. Keďže v domácom prostredí majú programy úspech, členovia Fóra humoristov ponúkli Trnafské rodinné balenie aj na Kremnické gagy. Dramaturgia festivalu zaradila ich účinkovanie hneď prvý deň 26. augusta v klube Labyrint, celý program nahrával Slovenský rozhlas. Účinkujúci viedli večný spor medzi bernolákovcami a štúrovcami. Do Trnafského rodinného balenia prispeli Benjamín Škreko, Mikuláš Jarábek, Eva Jarábková-Chabadová, Marián Makar Mrva, Jana Blašková, Karol Bodorík a Vojtech Haring. Ako prvý sa predstavil Benjamín Škreko, novinár, dramatik, básnik, spisovateľ, dlhoročný redaktor časopisu Roháč. Prečítal ukážku v trnavčine zo svojej novej divadelnej hry Parva Roma. Na záver pridal limeriky v štúrovčine. Karol Bodorik mal v Kremnici na starosti hudbu a dokonca zastupoval svojho kolegu Mariána Makara Mrvu. Prečítal jeho humornú poviedku Ako išli holuby pešo z Paríža až do Trnavy. Moderátorka Eva Jarábková zachraňovala spisovnú slovenčinu poetickými veršami s humorným nábojom. V jej zbierke básní Ži hlavou si so záujmom listovali aj mladé účastníčky podujatia. Janka Blašková je naozaj „echtovná“  Trnavčanka, pretože sa narodila priamo na mestskej veži v Trnave. Celý život pracovala ako telefonistka a je veľmi úspešná v literárnych súťažiach, pravidelne prispieva do regionálneho Trnavského hlasu ako „Bapka Blašková“. Janka Blašková na Kremnických gagoch 2010 pobavila publikum poviedkami v trnavčine Spívajúca konvicaVeselý autobus. Vojtecha Haringa (inak vysokoškolského pedagóga) poznajú mnohí skôr ako karikaturistu, ale stále sa venuje tvorbe epigramov a kalambúrov. Predniesol ich v humorných prekáračkách s ďalším humoristom, pedagógom, zástancom „šťúrovčiny“ Mikulášom Jarábkom. Ten sa zasa blysol novými epigramami a limerikami. Zo zbierok Epigramy Euroaforizmy pridal aj pár dobrých rád (bývalý pedagóg sa nezaprie). Výstavu trnavských karikaturistov Vojtecha Haringa, Ivana Baja a Ivana Košického si mohli pozrieť vďaka Knižnici Jána Kollára v Kremnici všetci návštevníci čitárne.

Benjamína Jakubáčová