33. ročník Krídel Ivana Laučíka je ukončený

V pondelok 6. júla 2015 sa uskutočnilo oficiálne vyhlásenie výsledkov 33. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka, ktorú organizuje Liptovská knižnica G. F. Belopotockého vLiptovskom Mikuláši (ŽSK).

V kategórii poézie sa stretlo 28 nádejných literátov, v kategórii prózy 21 (5 autorov prispelo do obidvoch kategórií); celkovo sa súťaže zúčastnilo 44 adeptov písania z celého Slovenska. Prevládali ženy (31) nad mužmi (13) a  ladí ľudia nad staršími (20 autorov malo menej ako 35 rokov). Najmladší účastníci boli pätnásťroční, najstaršia súťažiaca je osemdesiatšesťročná poetka. Je zaujímavé, že medzi víťazmi sú najmladší aj najstaršia účastníčka; delí ich rozdiel 71 rokov! Súťažné príspevky mali vysokú úroveň a predstavovali najmä vo svojich vrcholoch originálnu podobu dnešného sveta a cítenia našich súčasníkov.

V kategórii poézie porota udelila tri ceny: Emílii Filipovej zo Svätého Petra, Gabriele Grznárovej z Tvrdomestíc a Ivete Kloptovej z Ružomberka. Uznanie za poéziu získali Štefánia Drastíková z Lučenca, Igor Grossman z Banskej Bystrice, Erik Markovič zo Spišskej Novej Vsi a Martin Navrátil zo Serede.

V kategórii prózy ceny patria Petrovi Fogašovi z Tulčíka, Ivane Jačalovej zo Závažnej Poruby a Alexandrovi Scholzovi z Banskej Bystrice, uznania Martine Grmanovej z Bratislavy, Barbore Nitschovej z Popradu a Natálii Paškovej z Liptovského Mikuláša.

Porotu tvorili spisovateľ a organizátor literárneho života Ján Cíger, básnik, publicista a fotograf Martin Droppa, poetky Veronika Dianišková, Naďa Kubányová a Anna Ondrejková.

Súťaž podporili Mesto Liptovský Mikuláš, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a vydavateľstvo F.R. & G.