3x Ján Jankovič v hlavnej úlohe

V priestoroch Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave slávnostne prezentovali (18. novembra) tri diela, na ktorých sa podieľal prekladateľ a literárny vedec Ján Jankovič. Toto podujatie sa konalo pri príležitosti jeho 65. narodenín a 40. výročia jeho prvého prekladu knihy z chorvátčiny. Bilingválnu antológiu slovenskej poézie Tatry a Velebit, v ktorej Ján Jankovič v úvodnej štúdii zhodnotil slovensko-chorvátske literárne vzťahy, uviedol do života JE veľvyslanec Tomislav Car. Ďalšiu Jankovičovu knihu Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia prezentoval Peter Žeňuch, riaditeľ Slavistického ústavu J. Stanislava SAV, a knihu poézie Koča Racina Biele úsvity, ktorú Ján Jankovič preložil s Viliamom Marčokom z macedónčiny, zhodnotil riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV Adam Bžoch.

–bk–