40. ročník SAS

Tri augustové týždne strávili v Bratislave záujemcovia o slovenčinu z celého sveta. Vyše 150 frekventantov z 33 krajín sa na jubilejnej 40. letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca(SAS)zoznamovalo so slovenčinou, ale aj s našou históriou, kultúrou a umením. Organizátori pripravili aj týždňové sympózium pre slovakistov a učiteľov slovenčiny z celého sveta.

-r-