V sobotu 23. apríla sme oslávili Svetový deň kni-
hy a autorských práv. Tento sviatok patrí – aspoň
oficiálne – k tým novším: UNESCO ho do zoznamu
medzinárodných dní pridalo len v roku 1995. Jeho
tradícia však siaha oveľa ďalej a spája sa s tromi
významnými spisovateľmi, ktorí zomreli presne
v tento deň v roku 1616: anglický dramatik Wil-
liam Shakespeare, španielsky prozaik Miguel de
Cervantes Saavedra (ten síce zomrel o deň skôr,
ale Španieli si jeho úmrtie pripomínajú v deň jeho
pohrebu) a peruánsky autor a historik Inca Gar-
cilaso de la Vega. Tento rok bol o to významnejší,
že od úmrtia trojice velikánov svetovej literatúry
uplynulo presne 400 rokov. Preto sa po celom
svete, ale najmä v ich rodných krajinách, konalo
množstvo podujatí, ktoré pripomenuli ich život
a dielo. V rodnom meste Williama Shakespeara
Stratford upon Avon počas posledného aprílového
víkendu vyvrcholili oslavy výročia so všetkou
pompou a slávou, ktoré si tento druhý najpredá-
vanejší autor na svete zaslúžil (predajnosť jeho
diel tromfne už len Biblia). British Council takisto
na tento rok pripravil sériu aktivít venovaných
Shakespearovi, okrem iného môžete zadarmo ab-
solvovať šesťtýždňový online kurz o živote a diele
tohto dramatika. Vydavateľstvo Práh sa zapojilo
do projektu Shakespeare 400, v rámci ktorého
postupne vychádzajú autorove diela prerozpráva-
né modernými autormi – odštartovala ho kniha
Diera v čase od Jeanette Wintersonovej, ktorá je
prerozprávaním Zimnej rozprávky. Cervantesa
si v jeho rodnom meste Alcalá de Henares už
tradične uctievajú odovzdávaním najvýznam-
nejšej ceny za literatúru písanú v španielskom
jazyku Premio Cervantes – tento rok si ju z rúk
španielskeho kráľa Felipeho VI. prevzal mexický
autor Fernando del Paso, ktorý vo svojich dielach
kritizuje súčasnú politickú a spoločenskú situá-
ciu vo svojej krajine. Po cenu si prišiel s pekným
gestom – s kravatou vo farbách španielskej zásta-
vy, ktorou si chcel uctiť Cervantesovo rodisko.
Najkrajšou oslavou Svetového dňa knihy však
zostáva samotné čítanie a obdarovanie sa knihou
podľa tradície zavedenej v Katalánsku v roku
1929 – knihy, a nielen tie od veľkých klasikov,
môžu totiž úplne zmeniť náš život – a nielen iba
v jeden deň v roku…