45. ročník Wolkrovej Polianky

45. ročník Wolkrovej Polianky

Pietnou spomienkou na básnika Jiřího Wolkra (1900 – 1924) pri jazierku v Tatranskej Polianke, kde počas svojho liečenia sedával, začal sa už 45. ročník vyhlásenia literárnej súťaže Wolkrova Polianka. Súťaž je určená pre tvorcov poézie do tridsaťpäť rokov, ktorí nemajú vydanú samostatnú knihu, hlavným organizátorom je Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, pričom finančne ju podporujú aj Literárny fond a Mestsky úrad Vysoké Tatry, ktorý sa výraznou mierou podieľa i na organizačnom zabezpečení sprievodných podujatí v Tatrách. Práce 45 súťažiacich autorov hodnotila trojčlenná porota, ktorá pracovala v zložení Ireney Baláž (predseda), Pavol Janík a Erik Ondrejička. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v príjemnom prostredí malej divadelnej sály Sanatória Dr. Guhra. Titul laureáta Wolkrovej Polianky 2008 získal Peter STARÍČEK z Bardejova, 1. miesto patrí Kataríne DŽUNKOVEJ z Košíc, 2. miesto Zuzane FAPŠOVEJ  z Piešťan a 3. miesto Eve BAČINSKEJ z Dolnej Tižiny. Čestné uznania porotcovia udelili Jaroslave SMEJKALOVEJ z Popradu, ktorá získala aj Cenu primátora mesta Vysoké Tatry, a Daniele BORDÁŠOVEJ z Miloslavova. Podľa vyjadrenia poroty poézia všetkých ocenených sa nevyznačuje začiatočníckymi nedostatkami, ale predstavuje kvalitu zreteľne prezrádzajúcu talent. Nasledujúci deň poetky A. Valcerová, V. Hochelová a básnici J. Zambor, I. Baláž, P. Janík, E. Ondrejička a I. Hochel čítali verše a besedovali s čitateľmi v knižniciach a na stredných školách v Poprade a vo Svite. Niektorí z nich si svojho času takisto odskúšali svoje schopnosti v tejto súťaži.

–ih–