V termíne 12. – 17. decembra 2017 sa v sofijskom Národnom paláci kultúry uskutočnil tradičný, už 45. ročník Sofijského medzinárodného knižného veľtrhu (organizovaný Asociáciou Bulharská kniha od roku 1967), ktorého sa zúčastnilo vyše 200 domácich aj zahraničných vydavateľstiev. V rámci veľtrhu bol realizovaný 5. ročník Sofijského medzinárodného literárneho festivalu, ktorý bol tento rok venovaný literatúre krajín Vyšehradskej skupiny (V4).

Každá krajina V4 bola zastúpená tromi súčasnými autormi, ktorých knihy vyšli v bulharskom preklade. Za Slovensko prišli Jana Beňová, Peter Bilý a Michal Hvorecký. Podujatie bolo finančne podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu. Partnerskou organizáciou za SR bolo Literárne informačné centrum (LIC), ktoré na podujatí zastupoval projektový manažér Peter Michalík.

Z ostatných krajín V4 prišli nasledovní autori – za Maďarsko: Viktor Horváth, László Márton a György Dragomán; za ČR: Michal Ajvaz, Iva Procházková a Miloš Urban a za Poľsko: Kaja Malanowska, Krzysztof Varga a Eugenius Tkaczyszyn-Dycki.

Podujatie bolo podporené zo strany veľvyslanectiev krajín V4 a jednotlivých kultúrnych inštitútov v Sofii, ktoré pripravili zároveň aj osobitný stánok V4, kde boli vystavené knižné tituly autorov z krajín V4 preložené do bulharského jazyka, ako aj originálnych diel. ZÚ SR poskytol z vlastnej knižnice vyše 50 kníh.

Počas 6-dňového literárneho festivalu sa všetci autori zúčastnili verejných debát spolu s bulharskými partnermi, absolvovali viacero rozhovorov pre miestne médiá a návštevníci mali možnosť využiť príležitosť na diskusiu so spisovateľmi. Každý zároveň predstavil publiku aj jeden zo svojich titulov, ktorý bol preložený do bulharského jazyka – Jana Beňová „Café Hyena“, Peter Bilý „Démon svätosti“ a Michal Hvorecký „Eskorta“.

Peter Michalík z LIC počas úvodného stretnutia s vydavateľmi prezentoval nástroje podpory knižnej tvorby v SR s dôrazom na grantovú schému LIC (SLOLIA) pre vydávanie prekladov slovenských autorov v zahraničí. Zároveň priniesol niekoľko aktuálnych titulov zo slovenskej tvorby pre potreby ZÚ, ako aj študentov slovakistiky.

V rámci festivalu bola vyhlásená súťaž pre študentov filológie - jazykov krajín V4. Finalisti konkurzu sa osobne zúčastnili festivalu a na hlavnej scéne čítali svoje eseje. Víťazi boli odmenení vecnými, najmä však knižnými cenami. Úspešnými finalistami slovakistiky a svoje

eseje na tému „Moje stretnutie so slovenskou kultúrou a literatúrou“ prezentovali Vasilena Gerasimova (1. miesto, Sofijská univerzita), Velimira Božilova-Stojanova (2. miesto, Sofijská univerzita) a Desislava Stojanova (3. miesto, Univerzita Veliko Trnovo).


Mgr. Manuel KORČEK

veľvyslanec