Foto Peter Procházka
50 246 strán. Toľko textu napísal podľa
výpočtov Františka Mikloška za celý
svoj život literárny vedec, publicista
a editor Július Pašteka – číslo zahŕňa
jeho pôvodnú tvorbu, preklady, člán-
ky aj edičné počiny. Začiatkom roka
mu v Literárnom informačnom centre
vyšla nová publikácia Takto som ich
poznal, v ktorej spomína na viac ako
30 známych osobností slovenského l i-
terárneho života 20. storočia. Knihu
predstavili 3. februára v priestoroch
Seminárnej sály Univerzitnej knižnice
v Bratislave. Večerom sprevádzala riaditeľka LIC Miroslava Vallová, profesora Pašteku
a jeho tvorbu predstavili František Mikloško, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV
Dana Hučková, Peter Chalupa a Anna Kolková z vydavateľstva LÚČ.