Igor Hochel Ján Buzássy
Mila Haugová Daniel Hevier
vľavo Saskia Hudecova Publikum

Napriek studenému, daždivému počasiu bola galéria Artotéka Mestskej knižnice na Kapucínskej ulici v Bratislave v utorok 31. augusta podvečer plná. Na čítanie z dvojjazyčného, anglicko-slovenského vydania knihy Six Slovak Poets (Arc Publications 2010) prišli tí, ktorí na tomto podujatí naozaj chceli byť, a vytvorili mimoriadne príjemnú atmosféru. Program moderoval zostavovateľ knihy, básnik a prekladateľ Igor Hochel.

Výber zo svojej tvorby predniesli básnici Ján Buzássy, Mila HaugováDaniel Hevier. No rovnako zaujímavé, ako vypočuť si básne v podaní autorov, bolo počúvať ich komentáre k vytvoreným básňam a čo-to z ich života, názorov a postojov, čo zaznelo ako odpoveď na dobre položené otázky moderátora.

Básne sme si vypočuli aj v angličtine v prednese Saskie Hudecovej a básnici opäť pochválili kvalitný preklad Johna Minahana. Večerom na klavíri sprevádzal Valér Miko a dotváral atmosféru príjemného podujatia, ktoré spoločne pripravili Literárne informačné centrumMestská knižnica v Bratislave.

Kniha Six Slovak Poets vyšla s finančnou podporou Komisie SLOLIA LIC.

Inka Martinová