60. ročník Frankfurtského knižného veľtrhu

(15. – 19. októbra)

Ani významné jubileum neubralo najväčšej svetovej knižnej expozícii nič z jej pracovného zamerania. Napriek tomu, že výstavisko vždy začiatkom jesene patrí nie typicky komerčnému artiklu, predsa len ťažiskom pracovných záujmov zostal aj tentoraz biznis. Takmer 7400 vystavovateľov zo sto krajín prinieslo do metropoly Hessenska vyše 400 tisíc knižných titulov, teda asi desatinu našej národnej knižnice. Popri ponuke kníh, už nielen v tlačenej, ale aj digitalizovanej podobe, pokrývajúcej všemožné záujmy všetkých spoločenských skupín a vekových kategórií vystavovatelia pripravili na päť dní stovky zaujímavých besied, autogramiád, čítačiek, filmových a divadelných predstavení a zábavných programov pre deti. Turecko sa na poste čestného hosťa jubilejného ročníka zameralo pod heslom Fascinácia farebnosťou na odkrytie svojich slovesných tradícií vychádzajúcich z perzských a antických gréckych koreňov, ktoré sa rozvíjajú od Bosporu po Mohan. Výhonky, ktoré z nich vyrástli, kvitnú naozaj pestrofarebne tak v Istanbule, ako aj nad Mohanom. Popri svetových autoroch, ako Nazim Hikmet či nositeľ Nobelovej ceny za rok 2006 Orhan Pamuk, majú v Nemecku silné čitateľské zázemie viacerí súčasní tureckí autori, a to vďaka dva a polmiliónovej komunite Turkov, z ktorých mnohí žijú mimo svojej vlasti už ako tretia generácia. Tureckí autori populárni v Nemecku boli aj ,,ťahákmi“ programov na veľtrhu, napríklad Feridun Zaimoglu (píše hry pre Salzburské slávnosti) alebo Emine Sevgi Özdamar, nositeľka viacerých významných literárnych ocenení, medzi nimi aj Bachmannovej ceny. Obidvaja sa síce narodili v Turecku, ale už dlho žijú v Nemecku a píšu po nemecky. Veľmi populárna je autorka detektívky Scheidung auf Türkisch (Rozvod po turecky) Esmahan Aykol (1970).

Z domácich nemeckých autorov veľký záujem vyvolal sympatický čerstvý držiteľ najprestížnejšej literárnej ceny Deutscher Buchpreis Uwe Tellkamp za román Der Turm (Veža) o tom, ako sa celá spoločnosť vyrovnáva so zmenami po roku 1989 a jednotlivec so svojím svedomím. Samozrejme, pozornosť kamier a médií sa sústredila aj na vystúpenie Güntera Grassa, ktorý predstavil ďalšiu časť svojej autobiografie Die Box (Schránka). Podobný záujem vyvolala aj prítomnosť Michaila Gorbačova, ktorý v sprievode ochrankárov, reportérov a svojich priaznivcov prešiel okolo národného stánku Slovenskej republiky do expozície ruských vydavateľov, kde v stánku moskovského vydavateľstva Ves mir podpisoval svoju monografiu.

Slovenská knižná reprezentácia mala dobré umiestnenie medzi národnými stánkami stredo- a východoeurópskych krajín. Rožný stánok s rozlohou 60 m2 pôsobil veľmi ústretovo a pohostinne voči návštevníkom. Našli v ňom takmer 500 titulov od 40 slovenských vydavateľov. Na paneloch z vonkajšej strany si mohli pozrieť ucelené kolekcie Najkrajších kníh Slovenska za rok 2007, a výber asi troch desiatok prekladov diel slovenských autorov, ktoré vyšli v zahraničí s podporou LIC, Komisie SLOLIA. Kolekcia prekladov slovenských kníh do svetových jazykov sa pokúsila pestrým a rôznorodým výberom z našej literatúry od Jesenského po Johanidesa, Pišťanka, Kapitáňovú, Dušeka či Vilikovského v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine, nórčine alebo maďarčine ukázať, s akými titulmi sa zahraniční čitatelia môžu zoznámiť. Samostatná kolekcia dvanástich knižných prekladov Milana Rúfusa do svetových jazykov doplnená všetkými časťami jeho súborného Diela, ktoré vychádza vo vydavateľstve MilaniuM, pripomenula tohtoročné okrúhle životné jubileum nášho najvýznamnejšieho žijúceho básnika a najmä upozorniť na jeho svetové postavenie. Do Frankfurtu prišli osobne prezentovať svoju tvorbu básnik Ivan ŠTRPKA a prozaička a publicistka Jana BEŇOVÁ. Pri tejto príležitosti zahraničné oddelenie LIC pripravilo malé dvojjazyčné monografie obidvoch autorov v nemčine a angličtine s krátkym portrétom a ukážkami z tvorby. V programe vo Forum Literatur und Sachbuch (16. októbra) čítala Jana Beňová v nemčine ukážky zo svojich prekladov ParkerPlán odprevádzania, básne Ivana Štrpku v nemčine čítal jeho súpútník z Osamelých bežcov Peter Repka. Program na vysokej úrovni moderovala prekladateľka a pracovníčka LIC Daniela HUMAJOVÁ.

--báb--