Knihovna knihovnické literatury, ktorá je súčasťou Knihovníckeho inštitútu Národ­nej knižnice ČR v Prahe, oslavuje tento rok 60. výročie svojho vzniku. Bola založená v roku 1953 ako malá odborná knižnica vtedajšieho Ústredného vedecko­metodického kabinetu knihovníctva a za 60 rokov sa stala ústrednou knižnicou knihovníckej literatúry v Českej republike. Záujemcovia o tento odbor majú k dispozícii bohatý fond domácej i zahraničnej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe. Katalóg knižnice, obsahujúci aj odkazy na plné texty, i odbo­rovo zamerané databázy sú dostupné online na stránke Knihovníckeho inštitútu: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_oddeleni_vzdelavani.htm.