7. ročník festivalu Capalest v Banskej Štiavnici

Medzinárodný frankofónny festival poézie, divadla a hudby sa napriek svojmu označeniu – smerovanie na Východ, tento rok nesie v znamení rozšírenia na Západ. K dlhoročným účastníkom festivalu zo strednej a východnej Európy pribudnú portugalskí poeti a s nimi aj téma portugalskej poézie a jej vzťahu k ostatným európskym kultúram. Na tlačovej konferencii k tohtoročnému programu Capalestu (od 18. do 22. augusta) informovali zástupcovia organizátorov. Riaditeľ LIC Alexander Halvoník hovoril o význame a hlavnom poslaní tohto interkultúrneho podujatia, prezident festivalu Michel de Maulne priblížil najzaujímavejšie vystúpenia, medzi ktoré určite bude patriť scénické uvedenie Hviezdoslavových Krvavých sonetov vo francúzštine a slovenčine. Atašé veľvyslanectva Portugalskej republiky v SR Francisco Brabo ocenil, že poézia jeho krajiny, ktorá má doma výraznú prevahu nad ostatnými umeleckými druhmi, sa môže predstaviť medzinárodnému a slovenskému publiku práve v Banskej Štiavnici. Veď Štiavnica a jej okolie je mestom, ku ktorému sa viaže spoločná história Portugalska a Slovenska. V neďalekom kaštieli vo Svätom Antone strávil detstvo neskorší portugalský kráľ Ferdinad IV. Portugalskú kultúru priblíži večer venovaný hudobného štýlu fado aj filmové predstavenia.

–báb–